Het doel van de Stichting is het hergebruiken van duurzame gebruiksgoederen, die aan de Stichting worden geschonken.

007

De Stichting Kerk onder Dak is opgericht in 2007. De aanleiding was de oplopende onderhoudskosten van de Cunerakerk te Rhenen. Voor de komende 10 jaar is onderhoud aan het dak en de ramen een noodzaak. Deze kosten moeten door steeds minder kerkleden gedragen worden. Het aanboren van extra fondsen is gevonden in het oprichten van de Stichting Kerk onder Dak. Het doel van de Stichting is het hergebruiken van duurzame gebruiksgoederen, die aan de Stichting worden geschonken.

Een groep mensen is met deze kringloopactiviteit begonnen in Kesteren in een bijgebouw, wat al snel te klein bleek. Sinds 1 november 2009 is de Snuffelcorner gevestigd in gebouw De Hoeksteen aan het Koningin Elisabeth Plantsoen te Rhenen.

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn duidelijk: fondswerving door hergebruik van geschonken huisraad in de meest brede zin van het woord. Naast kasten, tafels en stoelen vinden vele andere spullen hun weg naar een nieuwe eigenaar. Fondswerving voor het goede doel, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, waarbij  het dak van de Cunerakerk het meest in het oog springt.

BESTUUR:

Bas Stoker: voorzitter

John de Korte: secretaris en penningmeester

Henri van Kruistum: algemeen bestuurslid.

 

KvK nummer 30246769

RSIN-nummer 819936510