Zonder uitdrukkelijke toestemming van Snuffelcorner Rhenen is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Snuffelcorner Rhenen op enigerlei wijze te verspreiden.

Snuffelcorner Rhenen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Snuffelcorner Rhenen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ten alle tijde een e-mail sturen aan info@snuffelcornerrhenen.nl

Snuffelcorner Rhenen